Bussklubb 19
21Nov/13Off

Att använda bemannad personal

I dagsläget ses Sverige som en del av den lågkonjunktur som har drabbat hela världen. Många trodde att vi skulle stå utanför krisen och klara oss helt oberörd från någon som helst ekonomisk påverkan. Det kan ses som ett lite naivt sätt att tänka då världsekonomin i allra högsta grad är involverad i svenskarnas ekonomi. Hur olika företag löser de snäva kurvorna som gör att uppsägning är ett faktum ena stunden och nyanställning ett faktum i andra, är helt individuellt. Alla lösningar går inte att tillämpas på alla företag.

Det ständiga ”hotet” som gör att alla svenskar går och tippar på tårna kring ämnet ”anställning” och ”lågkonjunktur”. Vad som har pratats om en ekonomisk kris har många svenskar trott handlat om någon annan än dem själva. Andra har förstått allvaret och främst företagen som sett en stadig nedgång i förfrågan och därmed den egna produktionen. Även om alla företag är långt ifrån en konkurs så är det ändå ett läge där man inte gärna drar på sig större utgifter än vad som verkligen är nödvändigt. Ett exempel på detta är exempelvis personal och behovet för att anställa nytt för en kort tid för att slippa betala stegrande löner samt arbetsgivarkostnader. Bemanning är inte ovanligt idag och en väldigt bra lösning på ett komplicerat problem. Arbetsgivare vill inte ”låsa” sig till att anställa en person fast, samtidigt som den anställde inte vill jobba på ett företag som vägrar lova fast anställning. Därför söker man tryggheten som finns hos exempelvis Jobbuster, jobbusters är ett rekryteringsföretag av klass. Fördelarna med att bli bemannad och att köpa bemanningstjänster är:

  • Som arbetsgivare så får du behovsanställning utan några större krav på att vidare anställa personen och tjänsten. Ditt åtagande ligger i att ge den anställde en god arbetsplats och samtidigt fullfölja ditt kontrakt till bemanningsföretaget.
  • Som anställd är du aldrig låst till en plats, när behovet tar slut hs en arbetsgivare så får du dra vidare till nästa, din erfarenhet ökar och du kan efter en kort tid säga att du haft flera olika erfarenheter. Det gör dig mer flexibel och väldigt attraktiv för fast anställning hos en arbetsgivare. Många har även ett inkomstskydd så skulle bemanningsföretaget inte kunde ge dig en ny plats att vara på så får du fortfarande en procentuell lön.