Bussklubb 19
11Mar/11Off

Bra ledarskap

Det är oerhört viktigt med bra ledarskap i organisationer så att det som ska bli gjort görs på rätt sätt och att rätt saker prioriteras. Det här är bara några av de saker som en ledare behöver ha under kontroll:

- Gruppens dynamik. Att gruppen i fråga är välmående är i längden avgörande för dess prestation. Det finns många sätt man kan skapa bra dynamik på, men man behöver komma ihåg att rätt dynamik skapas redan vid rekryteringsfasen. Låt de som ska jobba närmast den nyrekryterade träffa den redan innan rekryteringsprocessen avslutas. Hur fungera det blivande kollegiala teamet ihop? Vad tycker de andra om den potentiella rekryten?
- Ekonomin. Ofta innebär bra ledarskap att ansvara för att gruppen är i goda händer rent ekonomiskt sett. Att ha ett kassaansvar tangerar nedanstående punkt, och är självklart något man måste hedra genom att verkligen se till att kassan förvaltas på rätt sätt. En bra ledare har inte bara kunskap om hur gruppens ekonomi ska skötas, men tar också ansvar för den. Sedan måste man givetvis vara ödmjuk för gränserna där ens mandat slutar; exempelvis har man ju inget inflytande - och ska inte ha något inflytande - över vad gruppen gör med sina privata pengar.
Lag och regler. Vad en grupp än ska ägna sig åt, professionellt arbete eller ideellt arbete eller annat, så är det viktigt att man gör det enligt lagboken. Det finns alltid regler man behöver följa, dels övergripande och dels specifika för den aktivitet man ägnar sig åt. Se till att som ledare vara väl påläst i vad som faktiskt gäller för din grupp, och dig själv!