Bussklubb 19
13Mar/13Off

För säkerhets skull

Om man är butiksinnehavare är det en hel del saker att hålla reda på och man har ständigt många bollar i luften. Det är inköp, personalfrågor, ekonomi, marknadsföring, leveranser, kundevents, prissättning och mycket annat som det ska fixas och trixas med. Även om många av dessa områden kan fördelas och tas om hand av andra är det ändå du som butikschef som har det yttersta ansvaret för att allt funkar som det ska. En viktig del av att driva en butik är att se till att den är säker.

En säker affär

En säker butik gör att risken för inbrott minskar – och skulle en tjuv trots allt göra ett oväntat besök i din butik kan ett bra säkerhetssystem göra att han inte kommer undan med den han hade hoppats på. Till att börja med behövs förstås ett fungerande larm som är direkt kopplat till en larmcentral. Det här larmet är det viktigt att alla anställda får lära sig hur man kopplar på och av, så att ni slipper betala för en onödig larmutryckning. En annan sak som är väl värt att investera i är ett säkerhetsskåp till butiken, där ni kan låsa in viktiga saker, dagskassan, laptops med mera över natten. Utöver detta bör man se till att brandlarmet i butiken fungerar. En nedbrunnen butik är inget man vill vara med om! Det finns otaliga exempel på butiker som blivit bestulna på både det ena och det andra, och för att slippa bli en av dem är det viktigt att du som butikschef ser över era säkerhetsrutiner i butiken. Det är dessutom bra att ha ett nära samarbete med väktarna i ert område, om butiken ligger i ett köpcentrum finns det troligen ronderande väktare som du kan tala med vid eventuella frågor eller liknande. En säker butik ger säkra och glada medarbetare, vilket i sin tur leder till en positiv atmosfär som kommer att smitta av sig på kunderna!

10Feb/12Off

Riskhantering för små och medelstora företag

I Sverige pratar vi inte så mycket om den typ av risker som framför allt drabbar företag av en viss storlek. Desto mer pratas det om detta i vårt östliga grannland, och eftersom Finland är tvåspråkigt går det att ta del av information om detta ämne även som svensk.

Riskhantering för SME-företag är framför allt ett viktigt ämne i Finland. Som SME-företag räknas ett företag med mindre än 250 anställda. Det finns med andra ord en stor spännvid även inom denna grupp, med förkortningen som står för små och medelstora företag.

Hur fungerar det för SME-företag?

Det finns även utbildning i riskhantering för små och medelstora företag, som utvecklats av den finska arbetarskyddsavdelningen. Denna myndighets arbete inom just riskhantering för SME-företag belönades av den finska regeringen 2006. Anledningen till att man arbetat så aktivt med just denna typ av företag är att de ofta har så mycket annat att arbeta med att riskhanteringsarbetet inte prioriteras. Därför utvecklade man i Finland en metod för att bedöma och hantera de vanligaste risker som kan drabba ett företag. Ett syfte med metoden var att undvika att de anställda inom små och medelstora företag måste lära sig flera olika typer av tekniker och dataprogram för att bemöta olika typer av risker.

För att hjälpa företagen utvecklades i Finland ett verktyg för riskhantering. Inblandade i denna process var förutom arbetarskyddsavdelningen även Arbetshälsoinstitutet samt expertorganisationen VTT och Tammerfors tekniska universitet. Arbetet gav snabbt genklang även utanför Finland. Dels i Sverige, vilket ju denna text är ett bevis på, men även borta i Kina.

19Dec/11Off

Om ett hjärta stannar

De flesta har nog någon gång hört en skräckhistoria om någon som drabbas av hjärtstillestånd på arbetsplatsen, och som inte får hjälp i tid och därmed avlider. Visst är många av historierna överdrivna, precis som den gamla klintbergaren om råttan i pizzan. Men det betyder inte att det inte finns någon sanning i dem. Historien om råttan i pizzan stämmer i så måtto att många restauranger, dock inte bara pizzerior, har bristfällig hygien. Risken för hjärtkomplikationer är värd att tas på allvar, och ur ett egoistiskt perspektiv är det mycket obehagligt om någon avlider på en arbetsplats.

Så vad kan man då göra för att minska risken för att detta ska hända? Det första är att skicka så många som möjligt av de anställda på en utbildning i hjärt- och lungräddning. Tyvärr finns det verksamheter där man inte kan avvara särskilt många åt gången, exempelvis inom äldrevården. Men varje anställd som lär sig hjärt- och lungräddning är en oerhörd resurs. Inom en större verksamhet, som ett stort äldreboende, eller på en arbetsplats där många arbetar deltid eller bara vistas på plats ibland, bör det finnas anslag om vilka som har fått utbildningen.

Hjärtstartare

En annan viktig åtgärd kan vara att installera en hjärtstartare på arbetsplatsen, och instruera så många som möjligt av de anställda i hur man använder den. Hjärt-lungräddning kan hålla en människa vid liv något längre, fram till dess att en ambulans hinner fram. Det är dock endast en hjärtstartare som, korrekt använd, kan få ett hjärta att börja slå igen.