Bussklubb 19
13Mar/13Off

För säkerhets skull

Om man är butiksinnehavare är det en hel del saker att hålla reda på och man har ständigt många bollar i luften. Det är inköp, personalfrågor, ekonomi, marknadsföring, leveranser, kundevents, prissättning och mycket annat som det ska fixas och trixas med. Även om många av dessa områden kan fördelas och tas om hand av andra är det ändå du som butikschef som har det yttersta ansvaret för att allt funkar som det ska. En viktig del av att driva en butik är att se till att den är säker.

En säker affär

En säker butik gör att risken för inbrott minskar – och skulle en tjuv trots allt göra ett oväntat besök i din butik kan ett bra säkerhetssystem göra att han inte kommer undan med den han hade hoppats på. Till att börja med behövs förstås ett fungerande larm som är direkt kopplat till en larmcentral. Det här larmet är det viktigt att alla anställda får lära sig hur man kopplar på och av, så att ni slipper betala för en onödig larmutryckning. En annan sak som är väl värt att investera i är ett säkerhetsskåp till butiken, där ni kan låsa in viktiga saker, dagskassan, laptops med mera över natten. Utöver detta bör man se till att brandlarmet i butiken fungerar. En nedbrunnen butik är inget man vill vara med om! Det finns otaliga exempel på butiker som blivit bestulna på både det ena och det andra, och för att slippa bli en av dem är det viktigt att du som butikschef ser över era säkerhetsrutiner i butiken. Det är dessutom bra att ha ett nära samarbete med väktarna i ert område, om butiken ligger i ett köpcentrum finns det troligen ronderande väktare som du kan tala med vid eventuella frågor eller liknande. En säker butik ger säkra och glada medarbetare, vilket i sin tur leder till en positiv atmosfär som kommer att smitta av sig på kunderna!