Bussklubb 19
10Feb/12Off

Riskhantering för små och medelstora företag

I Sverige pratar vi inte så mycket om den typ av risker som framför allt drabbar företag av en viss storlek. Desto mer pratas det om detta i vårt östliga grannland, och eftersom Finland är tvåspråkigt går det att ta del av information om detta ämne även som svensk.

Riskhantering för SME-företag är framför allt ett viktigt ämne i Finland. Som SME-företag räknas ett företag med mindre än 250 anställda. Det finns med andra ord en stor spännvid även inom denna grupp, med förkortningen som står för små och medelstora företag.

Hur fungerar det för SME-företag?

Det finns även utbildning i riskhantering för små och medelstora företag, som utvecklats av den finska arbetarskyddsavdelningen. Denna myndighets arbete inom just riskhantering för SME-företag belönades av den finska regeringen 2006. Anledningen till att man arbetat så aktivt med just denna typ av företag är att de ofta har så mycket annat att arbeta med att riskhanteringsarbetet inte prioriteras. Därför utvecklade man i Finland en metod för att bedöma och hantera de vanligaste risker som kan drabba ett företag. Ett syfte med metoden var att undvika att de anställda inom små och medelstora företag måste lära sig flera olika typer av tekniker och dataprogram för att bemöta olika typer av risker.

För att hjälpa företagen utvecklades i Finland ett verktyg för riskhantering. Inblandade i denna process var förutom arbetarskyddsavdelningen även Arbetshälsoinstitutet samt expertorganisationen VTT och Tammerfors tekniska universitet. Arbetet gav snabbt genklang även utanför Finland. Dels i Sverige, vilket ju denna text är ett bevis på, men även borta i Kina.