Bussklubb 19
12Dec/13Off

Sammanhållning på jobbet

Sammanhållning & lagarbete

Arbetet är en väldigt stor del av våra liv, vi spenderar den största delen av våra liv i just arbetslivet och därför är det inte särskilt konstigt om det tar upp mycket av ens tankar och känsloliv. Det är viktigt att se till att man får tillfredsställelse av jobbet, och att man trivs på arbetet och med sina kollegor är praktiskt taget en avgörande faktor för ens personliga välmående.

Ja, arbetes vikt för vårt välmående är inget som vi kan ignorera. Tänk bara, säg att du jobbar heltid från det att du är 25 tills du är 65, om vi förutsätter att du lägger ett antal år på studier efter gymnasiet. En del jobbar mer än så. Men du jobbar 40 timmar i veckan, runt 45 veckor om året, i 40 år. Vet du hur mycket det blir? Det är 72 000 timmar. Man brukar säga att man blir riktigt bra på någonting när man har gjort det i 10 000 timmar, så man skulle kunna säga att du har möjlighet att bli extremt bra på 7 olika saker som gäller ditt arbete under den tid du är i ditt arbetsliv. Men det förutsätter vissa saker, kanske främst din egen vilja. Men också handlar det om hur bra du trivs på arbetsplatsen, för trivseln gör att man kan blomma och utvecklas som person. Det finns många viktiga faktorer till lycka på jobbet, men relationen med kollegorna och sammanhållning är en stor del av detta. Hur kan man då som företag se till att skapa en bra sammanhållning och goda relationer på arbetsplatsen? Ja, en kick-off är ingen dum idé.

Kick-off för en bra sammanhållning

En kick-off behöver inte vara när det bara är nya personer som börjar på arbetet, det kan man göra några gånger om året. En kick-off inför det nya året, eller inför nästa kvartal, eller vad det nu kan handla om. Själva syftet är att se till att man som företag och anställda får en möjlighet att umgås och lära känna varandra, samtidigt som et är ett väldigt bra tillfälle att se till att den riktning som företaget vill ta är något som alla är överens om och införstådda med. Man kan till exempel boka in en helg eller en halv vecka på Blue Hotel på Lidingö utanför Stockholm, och kombinera ihop några trevliga aktiviteter för att se till att föra kollegorna samman. Det kan till exempel se ut så här:

  • Gemensam resa till konferensanläggningen, kanske en lunch när man anlänt. Se till att alla får sitta med folk de kanske inte känner så himla väl sedan innan, få rull på det.
  • Konferensmöte där ni diskuterar företagets framtid, internkommunikation, policys eller vad det nu är som den här kick-offen ska vara startpunkt för. Låt alla vara med och prata och påverka.
  • En trevlig middag med hela gänget, gärna med någon form av interaktiv underhållning!
  • Dag 2 kan ni fortsätta konferensen eller ha någon spännande aktivitet där ni får vara med och jobba som ett team. Här finns det många man kan vända sig till för att få till en bra företagsaktivitet.

Åk sedan hem, utvärdera och se vad som förbättrades när det kommer till sammanhållningen på jobbet. Och sätt nya mål! För vi människor strävar alltid framåt, vilket måste bejakas. Lycka till!